Nghiệp vụ bảo vệ cơ bản

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Công ty chúng tôi bao gồm:

– Giới thiệu Cơ cấu tổ chức công ty.

– Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.

– Luật hình sự, dân sự và luật lao động

– Võ thuật đối kháng cơ bản.

– Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.

– Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.

– Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.

– Huấn luyện tác phong điều lệnh.

– Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

– Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.

– Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản

– Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao

– Huấn luyện nghiệp vụ đối với từng loại hình dịch vụ bảo vệ.

Với những chương trình đào tạo và huấn luyện như trên. Chúng tôi tin tưởng những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được cung cấp cho khách hàng đã được trang bị đầy đủ những phẩm chất, trình độ nghiệp vụ tốt nhất, mang lại sự an toàn và văn hóa cho khách hàng.

Leave Comments

0937 812 696
0937 812 696