Kỹ năng giao tiếp

– Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.

– Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

– Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.

– Phối hợp và cộng tác với công an, chính  quyền.

– Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

– Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

– Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v…

Leave Comments

0937 812 696
0937 812 696