Khả Năng Sử Dụng Trang Thiết Bị

Công ty đào tạo và hướng dẫn sử dụng dụng cụ thiết bị gồm :

– Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

– Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.

– Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

– Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.v.v…

Leave Comments

0937 812 696
0937 812 696