Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Các nhân viên Bảo vệ do chúng tôi cung cấp được sàng lọc theo một quy trình tuyển chọn chi tiết và hệ thống, được đào tạo bài bản các nghiệp vụ bảo vệ căn bản và nâng cao. Chương trình đào tạo bao gồm kỷ năng bảo vệ, võ thuật, pháp luật, ngoại ngữ, phòng cháy chữa cháy, giao tiếp, cứu hộ, v.v… và được huấn luyện bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ định kỳ cùng khả năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

Các Ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo theo một chương trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp được biên soạn bởi các giáo sư hàng đầu về lĩnh vực An ninh tại Việt Nam. Học viên sẽ được đào tạo về pháp luật cơ bản, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, nội quy, quy định của công ty bảo vệ Việt Mỹ… Việc Giảng dạy được thực hiện bởi các Giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao như máy chiếu, máy tính xách tay… các phần mềm như giáo trình điện tử, các đoạn phim, hình ảnh sinh động về nghiệp vụ bảo vệ

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Bài 1 : Sự hình thành và phát triển các công ty dịch vụ bảo vệ.

Bài 2 : Những phẩm chất cần có của người làm công tác bảo vệ tại mục tiêu.

CHƯƠNG II : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Bài 1 : Sự ra đời Công ty

Bài 2 : Quy mô tổ chức và văn hóa công ty

Bài 3 : Giới thiệu về nội quy, quy chế lao động công ty

Bài 4 : Phổ biến về lương  các chế độ phụ cấp về lương.

CHƯƠNG III : PHÁP LUẬT CƠ BẢN

Bài 1 : Hiến pháp và pháp   luật đối với người làm công tác bảo vệ

Bài 2 : Các điều khoản trong Bộ Luật hình sự và dân sự Việt Nam

Bài 3 : Tội phạm và các điều khoản trong Luật lao động, Luật Hành Chính.

Bài 4 : Công tác bảo vệ hiện trường khi xảy ra sự cố…

CHƯƠNG IV : ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Bài 1 : Công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra và kiểm soát hàng hóa, phương tiện…

Bài 2 : Nhiệm vụ cơ bản tại các vị trí và quy trình thực hiện.

Bài 3 : Các kỹ năng cơ bản của người làm bảo vệ chuyên nghiệp

Bài 4 : Quy trình bảo vệ tại các mục tiêu

Bài 5 : Văn hóa giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ trong môi trường chuyên nghiệp.

CHƯƠNG V : TÁC PHONG – VÕ THUẬT

Bài 1 : Tác phong làm việc của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu

Bài 2 : Các đòn thế võ thuật tự vệ, chiến đấu và khống chế tội phạm

CHƯƠNG VI : CÁC KỸ NĂNG BỔ SUNG

Bài 1 : Kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh

Bài 2 : Sử dụng máy vi tính

Leave Comments

0937 812 696
0937 812 696