10 phẩm chất cần và phải có của một nhân viên bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công trong hoạt động kinh doanh. Nhân viên bảo vệ được thuê để bảo vệ người và tài sản an toàn cũng như giữ gìn an ninh trật tự. Họ cũng thường được thuê với tư cách là nhân viên bảo vệ cá nhân hay nhân viên an ninh. Trước khi thuê một nhân viên nào đó để giao phó sự an toàn của bản thân và tài sản, chúng ta cần xem xét và đánh giá kỹ lưỡng phẩm chất của họ. Sau đây xin nêu ra 10 phẩm chất cần và phải có của một nhân viên bảo vệ:

  • ĐÀO TẠO

Những nhân viên bảo vệ tốt nhất là những người đã trải qua các khóa đào tạo cần thiết để giúp họ trang bị kỹ năng và kiến thức nhằm hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Họ cũng cần có giấy chứng nhận nghiệp vụ và các chứng chỉ liên quan đến ngành nghề bảo vệ.

  • KINH NGHIỆM

Một nhân viên bảo vệ dày dặn kinh nghiệm là người có quá trình đào tạo và kiến thức vững vàng đáp ứng cho công việc. Điều này có nghĩa nhân viên bảo vệ là người nhanh nhẹn nắm bắt công việc, biết mình cần phải làm những gì và tại sao lại làm vậy.

  • TRUNG THỰC

Một trong những phẩm chất quan trọng của nhân viên bảo vệ xuất sắc là tính trung thực. Một người chúng ta có thể tin cậy được là người mà chúng ta giao cho họ trách nhiệm giải quyết những mối bận tâm về lỗ hổng an ninh và về bảo mật những thông tin bí mật.

  • SỰ LINH ĐỘNG

Mặc dù nhân viên bảo vệ phải tuân thủ các quy định, chính sách được huấn luyện nhưng họ cũng cần có đủ sự linh động để biết giải quyết vấn đề vào lúc nào và như thế nào, đặc biệt nhất là khi nó biểu hiện mối nguy hiểm tiềm tàng đối với khách hàng.

  • KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ CHẤP HÀNH

Một phẩm chất quan trọng khác của người nhân viên bảo vệ xuất sắc là khả năng lãnh đạo. Những khi làm việc nhóm, họ phải biết rằng đó là lúc mình có trách nhiệm “dẫn đường”. Bất cứ nơi nào mà sự an toàn của khách hàng bị đe dọa thì nhân viên bảo vệ phải biết đưa ra những biện pháp xử lý đúng lúc, đúng cách nhất.

Một nhân viên bảo vệ cũng phải biết tuân thủ các quy định thường được khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ thì quy định sẽ được thay đổi nhằm giữ an toàn cho khách hàng hoặc những yêu cầu hợp pháp sẽ được chấp nhận.

  • KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Một nhân viên bảo vệ xuất sắc phải có khả năng giao tiếp tốt, không chỉ với khách hàng mà còn với những người làm việc với khách hàng hàng ngày.

  • SỨC KHỎE

Nhân viên bảo vệ tốt nhất là những người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thể lực vững chắc, có thể bảo vệ cho chính bản thân và khách hàng khi cần thiết.

  • SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG

Một nhân viên bảo vệ xuất sắc là người đặt lý tưởng cuộc đời mình lên trên hết. Trong công việc bảo vệ liên quan mạnh mẽ đến an toàn, tính mạng, tài sản của người khác, đòi hỏi họ phải làm việc thực sự hết mình.

  • QUYẾT ĐOÁN

Một nhân viên bảo vệ xuất sắc phải có khả năng suy nghĩ nhanh và đưa ra giải pháp thích hợp trong khoảng thời gian ngắn. Phẩm chất này đặc biệt quan trọng trong những tình huống khẩn cấp.

Leave Comments

0937 812 696
0937 812 696